BHV + Code 95

Elke chauffeur is verplicht volgens Code 95, 35 bijscholingsuren in de vijf jaar te behalen. Marc Hoeks verzorgd dit door jaarlijks een BHV cursus met 7 punten voor Code 95, zodat u eens in de vijf jaar alleen nog maar 1 praktijkles voor Code 95 dient te behalen.

Doel van de cursus is het bewust en veilig handelen in het geval van een verkeersincident (letselongeval of brand). De cursisten leren:

  • te zorgen voor de eigen veiligheid en die van omstanders;
  • spoedeisende en niet-spoedeisende hulpverlening;
  • beginnende brand blussen in of rondom een voertuig;
  • hoe te handelen bij een incident (beginnende brand in of rondom het voertuig).

De cursus ‘Eerste Hulp en Brand’ heeft een totale duur van 8 uur.

Inschrijven