BHV

BHV

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en zich goed voor te bereiden op ongevallen, brand en ontruiming. In de BHV cursus van Marc Hoeks Opleidingen leert u veel praktische tips hoe u moet handelen bij calamiteiten op de werkplek.

De BHV cursus schikt voor zowel het behalen als verlengen van uw BHV diploma.

Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand uitbreekt, wanneer iemand een flinke bloeding heeft of flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. Om zonder paniek te  creëren te zorgen dat heel het gebouw ontruimd wordt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig en veilig mogelijk, maar wel snel het gebouw kunnen verlaten.

Inhoud cursus:

Module Inhoud
Niet-spoedeisende eerste hulp Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de niet-spoedeisende hulp waaronder het aanleggen van een snelverband, wondbehandeling, kneuzingen, verstuikingen en uitwendige wonden.
Spoedeisende eerste hulp Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de spoedeisende eerste hulp waaronder hoe te benaderen van het slachtoffer, reanimatie + AED en de stabiele zijligging.
Brandbestrijding Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij brandontwikkeling en de bestrijding van een beginnende brand waarbij alle blustechnieken zoals de blusdeken, deksel frituurpan en de verschillende blusmiddelen aan bod komen.
Ontruiming & Communicatie Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een goede communicatie en de ontruiming van een gebouw.

Opleidingsduur:

Deze opleiding omvat 2 dagen les, inclusief examen.
De opleiding kan in 2 dagen of op 4 dagdelen verzorgd worden.

  • 8 uur brandbestrijding, ontruiming en communicatie.
  • 8 uur spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp.

Een herhalingsles BHV verzorgen we in 1 dag of 2 dagdelen en volgens het keurmerk van het NIBHV. Het eerste dagdeel bestaat uit spoedeisende hulp/niet-spoedeisende hulp en het tweede dagdeel bestaat uit brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Na afloop ontvangt u een erkend diploma met pasje van het NIBHV.

Alle modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het creëren van open vragen en het voeren van gerichte gesprekken komt er genoeg interacties  zodat de lesstof begrepen.

In overleg wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland. Daarnaast is er de mogelijkheid dat wij een lunch en/of diner verzorgen.

Certificering:

Als u het theorie-examen en de praktijk succesvol heeft afgerond, ontvangt u uw NIBHV/BHV diploma, inclusief een handige NIBHV/BHV pas in creditcardformaat.

Docent

De cursus zal worden verzorgd door een erkende docent EHBO en/of een brandweerman.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u zich meteen inschrijven? Klik hier.

Inschrijven