BHV

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en zich goed voor te bereiden op ongevallen, brand en ontruiming. In de BHV cursus van Marc Hoeks Opleidingen leert u veel praktische tips hoe u moet handelen bij calamiteiten op de werkplek.

Er zijn BHV cursussen geschikt voor het behalen van het BHV diploma en voor het verlengen ervan.

Als er in een bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig – dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand uitbreekt, wanneer iemand een flinke bloeding heeft of flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden, zonder paniek te  creëren zorgen zij dat heel het gebouw ontruimd wordt. Het team van BHV’ers zorgt er samen voor dat de mensen zo rustig en veilig mogelijk, maar wel snel het gebouw kunnen verlaten.

Inhoud cursus

Module Inhoud
Niet-spoedeisende eerste hulp Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de niet-spoedeisende hulp waaronder het aanleggen van een snelverband, wondbehandeling, kneuzingen, verstuikingen en uitwendige wonden.
Spoedeisende eerste hulp Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de spoedeisende eerste hulp waaronder hoe te benaderen van het slachtoffer, reanimatie + AED, de stabiele zijligging, het behandelen van actieve bloedingen en het snel herkennen van levensbedreigende ziektebeelden.
Brandbestrijding Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij brandontwikkeling en de bestrijding van een beginnende brand waarbij alle blustechnieken zoals de blusdeken, deksel frituurpan en de verschillende blusmiddelen aan bod komen.
Ontruiming & Communicatie Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een goede communicatie en de ontruiming van een gebouw.

Opleidingsduur en -niveau

De opleiding tot BHV’er kan gedaan worden kan in 1 dag les (7 lesuren) en 1 dag e-learning, inclusief examen. Voor deze e-learning is de studiebelasting ca. 4 tot 6 uur. De e-learning, die de cursist per e-mail ontvangt, dient te zijn afgerond op het moment dat de praktijkcursus start. 
De opleiding ook verdeeld worden over 2 afzonderlijke dagdelen.

    • 7 uur brandbestrijding, ontruiming en communicatie.
    • 7 uur spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp.

Een herhalingsles BHV verzorgen we in 1 dag van 7 lesuren of 2 dagdelen van 3,5 uur en volgens het keurmerk van het NIBHV. Het eerste dagdeel bestaat uit spoedeisende hulp/niet-spoedeisende hulp en het tweede dagdeel bestaat uit brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Na afloop ontvangt u een erkend diploma van het NIBHV.

Voorafgaand aan de cursus ontvangt de cursist per mail een vragenlijst, bedoeld om zijn/haar kennis vooraf wat op te frissen. Studiebelasting is ca. 1 tot 2 uur. De vragenlijst wordt tijdens de les behandeld.

Alle modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het creëren van open vragen en het voeren van gerichte gesprekken komt er genoeg interactie  zodat de lesstof makkelijk begrepen wordt. Alle lesmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen. 

In overleg wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland. Daarnaast is er de mogelijkheid dat wij een lunch en/of diner verzorgen.

De opleiding is voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Certificering

Als u het theorie-examen en de praktijk succesvol heeft afgerond, ontvangt u uw NIBHV/BHV diploma.

Docent

De cursus zal worden verzorgd door een erkende docent EHBO en/of een brandweerman.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Voor data en/of meteen inschrijven: Klik hier.

 


https://youtu.be/vA2_hkDsgvQ