Bladel

Welkom bij Marc Hoeks Opleidingen

Marc Hoeks zit al 27 jaar in het vak van hulpverlening. Dit doet hij op verschillende gebieden van ambulancehulpverleningen en brandweer. Deze jarenlange ervaring gebruikt hij nu bij het geven van opleidingen en trainingen aan diverse soorten bedrijven en instellingen in en rondom regio Bladel. Enthousiasme én gedrevenheid zijn de speerpunten van Marc Hoeks Opleidingen. Dat maakt hem tot de ideale partner voor hun bedrijfsveiligheid!

Onze cursussen

BHV in Bladel

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en zich goed voor te bereiden op ongevallen, brand en ontruiming. In de BHV cursus van Marc Hoeks Opleidingen leert u veel praktische tips hoe u moet handelen bij calamiteiten op de werkplek.

Er zijn BHV cursussen geschikt voor het behalen van het BHV diploma en voor het verlengen ervan.

Als er in een bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig – dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand uitbreekt, wanneer iemand een flinke bloeding heeft of flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden, zonder paniek te  creëren zorgen zij dat heel het gebouw ontruimd wordt. Het team van BHV’ers zorgt er samen voor dat de mensen zo rustig en veilig mogelijk, maar wel snel het gebouw kunnen verlaten.

Klik hier om naar onze BHV opleidingen te gaan. Klik hier als u zich wilt inschrijven.

BHV en Code 95 in Bladel

Op zoek naar een opleiding of herhaling voor BHV + Code 95? Elke chauffeur is volgens Code 95 verplicht om 35 bijscholingsuren in de vijf jaar te behalen. De cursus bij Marc Hoeks Opleidingen omvat 7 punten voor Code 95. Op deze manier dient u maar eens in de vijf jaar alleen nog maar 1 praktijkles voor Code 95 te behalen.

Klik hier om naar onze BHV en Code 95 pagina te gaan. Klik hier als u zich wilt inschrijven.

EHBO in Bladel

Marc Hoeks Opleidingen biedt verschillende EHBO cursussen aan.

Marc Hoeks Opleidingen geeft de opleiding conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. 
Tijdens de opleiding leert men alle vaardigheden aan welke nodig zijn om slachtoffers in levensbedreigende situaties en bij alledaagse letsels te helpen.

Klik hier als u zich wilt inschrijven.

Reanimatie en AED opleidingen in Bladel

Marc Hoeks Opleidingen biedt deze reanimatie en AED opleidingen volgens de Nederlandse Reanimatieraad, Hartstichtingen en Oranje Kruis. Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een reanimatie. U leert een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer die reanimatie behoeftig is. Onder andere leert u borstcompressies en beademingen. Er wordt steeds gewerkt in groepjes van één instructeur met maximaal acht deelnemers, zodat er optimaal geoefend kan worden. Het resultaat is een training van hoger niveau in de theoretische en praktische aspecten van eerste hulpverlening met de AED.

Klik hier om naar de pagina te gaan. Klik hier als u zich wilt inschrijven.

Cursus VCA Basis in Bladel

Met het volgen van onze cursus VCA behaal je de volgende doelen:

  • Toename van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
  • Toename van het inzicht van de cursist in de risico’s verbonden aan de verschillende werkzaamheden;
  • Verhoging van de kennis van bouwspecifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen;
  • Aantoonbaar maken van de VGM-kennis van de medewerkers aan derden.

Na het volgen van de cursus VCA weet elke deelnemer aan welke risico’s hij tijdens zijn werkzaamheden ervaart en welke maatregelen daartegen te nemen.

Klik hier om naar de pagina te gaan. Klik hier als u zich wilt inschrijven.