Blusdeken 120 x 180

blusdeken

Beschrijving blusdeken 120 x 180

Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Het doek bestaat uit een niet of zeer slecht brandbaar materiaal al dan niet gecoat met een brandwerend middel.
Doordat de deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor kleine branden.

Gebruiksaanwijzing

Trek de blusdeken aan de banden uit de koker
– Na gebruik branddeken vervangen
– Houd de blusdeken aan de banden vast voor het lichaam als bescherming
   tegen de vlammen
– Leg de branddeken over de brandhaard en laat deze liggen tot het vuur uit
   is

Wilt u deze bestellen of heeft u vragen? Vul dan onderstaand contactformulier in.