EHBO voor gevorderde

EHBO voor gevorderde

Veel gediplomeerde EHBO- en BHV-ers worden ingezet bij evenementen, grote bijeenkomsten of in complexe bedrijfsomgevingen om de eerste hulp te organiseren. Eerste hulp die gestructureerd en effectief is en waarvoor training, kennis, kunde en ervaring noodzakelijk is.  In deze groep is veel behoefte aan verdere verbreding en verdieping, zeker nu de basis steeds beknopter wordt.

Gevorderde Eerste Hulp gaat voorbij de basiskennis EHBO. Het bevat juist die kennis en kunde die nodig is voor de gevorderde en de georganiseerde eerstehulpverlening.  Diverse ziektebeelden komen uitgebreider aan bod en is er aandacht voor ongevallen, hulpverlening op evenementen en eerste hulp bij alcohol&drugs.

ABCDE-methodiek

De uitgave is opgebouwd rondom de ABCDE-methodiek:

  1.   Airway and C-spine
  2.   Breathing
  3.   Circulation and Bleeding Control
  4.   Disability
  5.   Exposure

De ABCDE-methodiek wordt gebruikt om een slachtoffer volgens een vast patroon te onderzoeken, de vitale functies te beoordelen en zo nodig stoornissen in de vitale functies te behandelen.
De ABCDE-methodiek is gebaseerd op het principe dat je stoornissen waaraan het slachtoffer het eerst overlijdt tijdig herkent en direct de nodige eerste hulp verleent. Treat first what kills first!

Essentieel is dat zo snel mogelijk professionele hulp wordt ingeschakeld. Het gaat er dan ook niet om de juiste ‘diagnose’ te stellen, maar te herkennen dat er een levensbedreigende verstoring van de vitale functies is, snel te alarmeren en direct te handelen. Omdat in de ambulancewereld ook gewerkt wordt met de ABCDE-methodiek kan de eerstehulpverlener in diezelfde structuur overdragen aan de professional.

Opleidingsduur

Deze opleiding omvat 2 dagen les, inclusief examen.
De opleiding kan in 2 dagen of op 4 dagdelen verzorgd worden. Alle modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het creëren  van open vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat er genoeg interacties komen zodat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland. Ook is er de mogelijkheid dat wij een lunch en/of diner verzorgen.

Certificering:
Als u het theorie-examen en de praktijk succesvol heeft afgerond, ontvangt u uw Gevorderde eerste hulp diploma.

Wilt u zich meteen inschrijven? Klik hier. 

Inschrijven