EHBO voor gevorderde

EHBO voor gevorderden

Veel gediplomeerde EHBO’ers en BHV’ers worden ingezet bij evenementen, grote bijeenkomsten of in bedrijfsomgevingen om de eerste hulp te organiseren. Eerste hulp die gestructureerd en effectief is. Voor hen is training, kennis, kunde en ervaring noodzakelijk. Daarnaast is er in deze groep veel behoefte aan verdere verbreding en verdieping. Bovenal nu de basis steeds beknopter wordt.

Eerste Hulp voor Gevorderdenp gaat voorbij de basiskennis EHBO. Dat wil zeggen dat het juist de kennis en kunde bevat voor de gevorderde én de georganiseerde eerstehulpverlening. Tijdens de cursus komen diverse ziektebeelden uitgebreider aan bod. Daarnaast is er aandacht voor ongevallen, hulpverlening op evenementen en eerste hulp bij alcohol & drugs.

ABCDE-methodiek

De uitgave is opgebouwd rondom de ABCDE-methodiek:

  1.   Airway and C-spine
  2.   Breathing
  3.   Circulation and Bleeding Control
  4.   Disability
  5.   Exposure

We gebruiken de ABCDE-methodiek om een slachtoffer volgens een vast patroon te onderzoeken. Daarnaast beoordelen we de vitale functies en zo nodig behandelen we stoornissen in de vitale functies.
Bovenal is de ABCDE-methodiek gebaseerd op het principe dat je stoornissen, waaraan het slachtoffer het eerst overlijdt, tijdig herkent en direct de nodige eerste hulp verleent. Treat first what kills first!

Hierbij is het essentieel dat men zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Het gaat er dan ook niet om de juiste ‘diagnose’ te stellen. Kortom, om te herkennen dat er een levensbedreigende verstoring van de vitale functies is. Hierbij is het belangrijk om snel te alarmeren en direct te handelen. Omdat men in de ambulancewereld ook werkt met de ABCDE-methodiek, kan de eerstehulpverlener diezelfde structuur overdragen aan de professional.

Opleidingsduur

Deze opleiding omvat 2 dagen les, inclusief examen.
Marc Hoeks Opleidingen verzorgt de opleiding in 2 dagen of in 4 dagdelen. Alle modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van presentatietechnieken licht de docent zo duidelijk mogelijk de theorie toe. Daarbij bespreken we de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs. Door het creëren van open vragen en het voeren van gerichte gesprekken ontstaat er genoeg interactie. Op deze manier zien we erop toe dat de cursisten de lesstof begrijpen en toepassen.

In overleg plannen we de training gedurende werktijd, de avond of het weekend. Ook is er de mogelijkheid dat wij een lunch en/of diner verzorgen.

Certificering:
U rondt het theorie-examen en de praktijk succesvol af. Daarna ontvangt u het diploma Gevorderde Eerste Hulp.

Voor data en/of meteen inschrijven: Klik hier.