EHBO basis

EHBO basis

De opleiding Eerste Hulpverlener leidt op tot het landelijke erkende diploma Eerste Hulpverlener van Het Oranje Kruis.
De opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO, van het Oranje Kruis, inclusief de module verbandleer. Deze opleiding wordt gegeven door Marc Hoeks Opleidingen conform de door Het Oranje Kruis uitgegeven richtlijnen.
Tijdens deze opleiding worden alle vaardigheden aangeleerd welke men nodig heeft om slachtoffers in levensbedreigende situaties te kunnen helpen, alsmede diverse alledaagse letsels.
Inhoud cursus:

De complete Opleiding Eerste Hulpverlener bestaat uit 2 modulen die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden.

1) Niet-spoedeisende eerste hulp
Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de niet-spoedeisende hulp waaronder de verbandtechnieken, kneuzingen, verstuikingen en uitwendige wonden.

2) Spoedeisende eerste hulp
Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de spoedeisende eerste hulp waaronder reanimatie en AED gebruik.
Opleidingsduur:
Deze opleiding omvat 3 dagen les, inclusief examen.
De opleiding kan in 3 dagen of op 6 dagdelen verzorgd worden.
De lestijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur of van 18.30 tot 22.30 uur.

Herhaling EHBO (Oranje Kruis)

In een tweejaarlijks programma dienen alle kennis en vaardigheden herhaald te worden. Dit noemen we competentiegericht herhalen. Nadat de tweejaarlijkse cyclus, met goed gevolg is afgerond ontvangen de kandidaten het herhalingsdiploma EHBO. Om het diploma geldig te houden dient u jaarlijks 8 uur les te volgen. Voor BHV-ers geldt vrijstelling op een aantal onderdelen waardoor de lestijd slechts 4 uur per jaar bedraagt.

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers.

Inschrijven