Handreiking bedrijfshulpverlening

De Handreiking Bedrijfshulpverlening is voor werkgevers in MKB-branches met relatief lage brand- en ongevalsrisico’s. Als branche kan je deze handreiking gebruiken om de bhv-organisatie optimaal in te richten. Je leest alles over de laatste wet- en regelgeving. Ook bevat de handreiking een stappenplan, waarmee je stap voor stap kunt komen tot een bhv-organisatie die optimaal functioneert.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!