Reanimatie en AED
 
 

Reanimatie en AED – Automated External Defibrillation

Gezien de overlevingskansen van een slachtoffer met ventrikelfibrillatie per minuut met 10% dalen, is het noodzakelijk om zeer snel te starten met de behandeling Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren van een volwassenen of een baby/kind. Reanimeren kan iedereen leren. In een opleiding van 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier helpt met of zonder defibrilleren. Vandaar dat ook mensen in de eerste lijnshulpverlening vertrouwd moeten worden gemaakt met deze apparatuur. Niet alleen ambulanciers, maar iedereen die kan reanimeren, dus ook de redder zou met de AED moeten kunnen werken.

Opleidingsduur en -niveau 

In de cursus Reanimatie en AED leert men de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een reanimatie. U leert een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer die reanimatie behoeftig is. Onder andere leert u borstcompressies en beademingen. Er wordt steeds gewerkt in groepjes van één instructeur met maximaal acht deelnemers, zodat er optimaal geoefend kan worden. Het resultaat is een training van hoger niveau in de theoretische en praktische aspecten van eerste hulpverlening met de AED.
Bij voldoende gebleken competenties ontvangt de cursist na afloop van de cursus een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkend diploma. Mocht een cursist niet aan de gewenste competenties voldoen, wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een volgende cursus.
Alle lesmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

De opleiding duurt 3 uur en bestaat alleen uit het praktijkgedeelte. Voorafgaand is geen zelfstudie nodig. De opleiding is voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Voor huisartsenpraktijken verwijzen wij naar de cursus Reanimatie en AED voor Huisartsenpraktijken.

Waarom een AED opleiding volgen?

Wereldwijd is plotselinge hartstilstand de voornaamste doodsoorzaak. Onder andere hartafwijking, hart- en vaatziekten en elektrocutie liggen aan de oorzaak van een plotselinge hartstilstand. Deze doet zich niet persé voor in fysiek inspannende omgeving (sport / werk), maar ook thuis, in de trein, tijdens het winkelen en op het strand …

Waarom een AED gebruiken?

In de meeste gevallen van plotselinge hartstilstand betreft het een hartfibrillatie. Deze fibrillatie kan enkel opgelost worden door toedienen van een elektrische schok met behulp van een defibrillator. Hoe sneller er gedefibrilleerd kan worden, hoe groter de overlevingskansen: elke minuut uitstel van defibrillatie betekent  10% minder overlevingskansen. Wanneer men kan defibrilleren met een AED toestel, terwijl men wacht op professionele eerste hulp, kan men de overlevingskansen van het slachtoffer vergroten met 10 a 40%.

Wanneer een AED gebruiken?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van een AED kunt u het hart van het slachtoffer een elektrische shock geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Wilt u zich meteen inschrijven? Klik hier.