Reanimatie en AED: huisartsenpraktijken

Reanimatie en AED

Reanimatie en AED – Automated External Defibrillation

Gezien de overlevingskansen van een slachtoffer met ventrikelfibrillatie per minuut met 10% dalen, is het noodzakelijk om zeer snel te starten met de behandeling Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren van een volwassenen of een baby/kind. Reanimeren kan iedereen leren. In een opleiding van 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier helpt met of zonder defibrilleren. Vandaar dat ook mensen in de eerste lijnshulpverlening vertrouwd moeten worden gemaakt met deze apparatuur. Niet alleen ambulanciers, maar iedereen die kan reanimeren, dus ook de redder zou met de AED moeten kunnen werken.

Incompany AED opleidingen voor huisartsenpraktijken

Voor huisartsenpraktijken biedt Marc Hoeks Opleidingen de cursus Reanimatie en AED op locatie aan. Deze cursus geschiedt volgens de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad, Hartstichting en het Oranje Kruis. Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een reanimatie. U leert een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer die reanimatie behoeftig is. Onder andere leert u borstcompressies en beademingen. Er wordt steeds gewerkt in groepjes van één instructeur met maximaal acht deelnemers, zodat er optimaal geoefend kan worden. Het resultaat is een training van hoger niveau in de theoretische en praktische aspecten van eerste hulpverlening met de AED.

Voor huisartsenpraktijken geldt de 0%-regeling (vrijstelling BTW medische beroepsbeoefenaren).

Waarom een AED opleiding volgen?

Wereldwijd is plotselinge hartstilstand de voornaamste doodsoorzaak. Onder andere hartafwijking, hart- en vaatziekten en elektrocutie liggen aan de oorzaak van een plotselinge hartstilstand. Deze doet zich niet persé voor in fysiek inspannende omgeving (sport / werk), maar ook thuis, in de trein, tijdens het winkelen en op het strand …

Waarom een AED gebruiken?

In de meeste gevallen van plotselinge hartstilstand betreft het een hartfibrillatie. Deze fibrillatie kan enkel opgelost worden door toedienen van een elektrische schok met behulp van een defibrillator. Hoe sneller er gedefibrilleerd kan worden, hoe groter de overlevingskansen: elke minuut uitstel van defibrillatie betekent  10% minder overlevingskansen. Wanneer men kan defibrilleren met een AED toestel, terwijl men wacht op professionele eerste hulp, kan men de overlevingskansen van het slachtoffer vergroten met 10 a 40%.

Wanneer een AED gebruiken?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van een AED kunt u het hart van het slachtoffer een elektrische shock geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Bent u werkzaam in een huisartsenpraktijk en wilt u meer informatie over deze training? Neemt u dan contact met ons op. 

Logo CRKBO

NIBHV keurmerk Marc Hoeks opleidingen

Inschrijven

Via ons online rooster kunt u zich als nieuwe klant gemakkelijk inschrijven voor één van de cursusdagen van Marc Hoeks opleidingen. Klik hier.

Covid-19 udpate

Marc Hoeks Opleidingen is Coronaproof!

NIBHV heeft een protocol ontwikkeld voor BHV-organisaties met tips om in deze bijzondere omstandigheden veilig en efficiënt te blijven optreden bij ongevallen en bij brand en ontruiming.