Cursus VCA Basis

Met het volgen van de 2-daagse cursus VCA behaal je de volgende doelen:

 • Toename van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
 • Toename van het inzicht van de cursist in de risico’s verbonden aan de verschillende werkzaamheden;
 • Verhoging van de kennis van bouwspecifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen;
 • Aantoonbaar maken van de VGM-kennis van de medewerkers aan derden.

Na het volgen van de cursus VCA weet elke deelnemer aan welke risico’s hij tijdens zijn werkzaamheden ervaart en welke maatregelen daartegen te nemen.

Opleiding VCA basis: Inhoud

Tijdens de opleiding VCA wordt er aandacht besteed aan de volgende veiligheidsitems:

 • Veiligheidswetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand-en explosiegevaar
 • Besloten ruimten
 • Gevaren bij lassen / werkvergunning
 • Gereedschapsmachines. Gereedschappen, hijsen en tillen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Locatie

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de cursus op uw locatie te verzorgen. De voorwaarde hierbij is dat u minimaal 10 cursisten aanmeldt.

Examen

Het examen wordt afgenomen door het NIBHV en geeft bij voldoende resultaat recht op het landelijk geaccepteerd diploma. Dit diploma is tien jaar geldig.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u zich meteen inschrijven? Klik hier. 

Inschrijven