VCA

Opleiding VCA Basis

Met het volgen van de 2-daagse cursus VCA worden de volgende doelen bereikt:

  • Toename van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn.
  • Toename van het inzicht van de cursist in de risico’s die verbonden zijn aan de verschillende werkzaamheden.
  • Verhoging van de kennis van bouwspecifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen.
  • Aantoonbaar maken van de VGM-kennis van de medewerkers aan derden.

Na het volgen van de cursus VCA weet elke deelnemer aan welke risico’s hij tijdens zijn werkzaamheden bloot gesteld kan worden en welke maatregelen daartegen te nemen zijn.

Inhoud

Tijdens de opleiding VCA wordt er aandacht besteed aan de volgende veiligheidsitems:
Veiligheidswetgeving
Risico’s en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand-en explosiegevaar
Besloten ruimten
Gevaren bij lassen / werkvergunning
Gereedschapsmachines. Gereedschappen, hijsen en tillen
Werken op hoogte
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Locatie
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid de cursus op uw locatie te verzorgen. Voorwaarde hierbij is dat u minimaal 10 cursisten aanmeldt.

Examen

Het examen wordt afgenomen door het NIBHV en geeft bij voldoende resultaat recht op het landelijk geaccepteerd diploma, dit diploma is tien jaar geldig.

Wilt u zich meteen inschrijven? Klik hier. 

Inschrijven